Med lätthet i allvaret

Insnöad på lateralt tänkande. Alltid är det något.
Text. Teori. Tidens tema. Trauma.
Ett pågående risktagande. En evig repetition.
Varje mening öppnas med "Jag har mina egna teorier kring det..."
Riskgrupp:.
Riskfilm.:.
Risklitteratur..:
Riskkultur::.
Riskestetik.-
Riskdistorsion:¨
Riskdistinktion-:'-

-..:- BÄRSÄRK.;;!!!
.Tvärbalk. .Avantgarden.
.Folkvett. .Stringens.
.Myrmark. .Egenhet.
.Åsamka. .Kallocain.
(RIS
KGR
UPP)
(UND
ERF
UND)
(UND
FAL
LEN)